Vytlačiť

lyžičník tatranský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Stredná 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

100,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

10

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

4,00


Kvetnaté rastliny

6,00


Plodové rastliny

4,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

400,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
žerušnicník nebadaný Nie VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
rožec jednokvetý Áno VUr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lyžičník tatranský Áno VUr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
chlpana gaštanová Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
lomikameň karpatský Áno EN Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy