Vytlačiť

Bezkolencové lúky

Bezkolencové lúky

Kód TML

TML_6410_029 (12 592,78 m2)

Percento plochy

55,00 %

Dátum monitoringu

17.6.2022

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk4 - Bezkolencové lúky 55,00
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 15,00
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 25,00
Ra3a - Prechodné rašeliniská a trasoviská 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

1,00


E1

80,00

E0

2,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 30,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

70,00 % 30,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
iskerník plazivý E1 1 - menej ako 1%
rebrícek obycajný E1 1 - menej ako 1%
ovsica páperistá E1 1 - menej ako 1%
ostrica cierna E1 1 - menej ako 1%
jesienka obycajná E1 1 - menej ako 1%
ihlica rolná E1 1 - menej ako 1%
ciernohlávok obycajný E1 1 - menej ako 1%
datelina hybridná E1 1 - menej ako 1%
betonika lekárska E1 2 - medzi 1% a 50%
krušina jelšová E1 1 - menej ako 1%
kosienka farbiarska E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica pospolitá E1 1 - menej ako 1%
lipkavec slatinný E1 1 - menej ako 1%
praslicka rolná E1 1 - menej ako 1%
Rumex acetosa (syn.) E1 1 - menej ako 1%
certkus lúcny E1 1 - menej ako 1%
hrachor lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
psica tuhá E1 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E3 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy