Vytlačiť

skokan ostropyský

skokan ostropyský


Kód TML

TML_RanaArva_010 (953 550,43 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

5.9.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition)

Popis

Porasty s prevahou Phragmites australis a pobrežné luhy (Salicion albae)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Nízka 50,00 V-
F03.01 - poľovníctvo Nízka 50,00 V-
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie Nízka 50,00 V-
G01.08 - iné outdoorové a rekreačné aktivity Nízka 50,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

mokraďné spoločenstvá a mäkké pobrežné luhy, južne od NPR Číčovské mŕtve rameno, zaplavované - inundačné územie Dunaja.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan ostropyský 1 ks vizuálne pozorovanie SUBADD - nedospelý jedinec
skokan zelený 30 ks SUBADD - nedospelý jedinec
rosnička zelená 8 ks HLAS - hlasový prejav
Kolibiarik sykavý 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Pinka lesná 5 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Drozd plavý 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Sojka škriekavá (obyčajná) 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Kolibiarik čipčavý 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Žlna zelená 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Volavka popolavá 10 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Ďateľ veľký 4 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Tesár čierny 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Ďateľ malý 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Labuť hrbozobá (veľká) 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Nutria riečna 6 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy