Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Kód TML

TML_6430_031 (1 995,67 m2)

Percento plochy

10,00 %

Dátum monitoringu

6.6.2022

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 10,00
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 10,00
Lk7 - Psiarkové aluviálne lúky 5,00
X3 - Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

95,00

E0

1,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 75,00 V-/B-
A04 - pasenie Nízka 70,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Zvyšnú časť plochy TML tvorí travinno-bylinná vegetácia bez možnosti zaradenia do konkrétneho biotopu.Plocha nebola pravdepodobne úplne ideálne založená; biotop 6430 má len fragmentárny výskyt. Navrhujem TML zrušiť a navrhnúť v okolí reprezentatívnejšiu TML pre daný biotop.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
iskerník plazivý E1 1 - menej ako 1%
škarda mociarna E1 1 - menej ako 1%
hrachor lúcny E1 1 - menej ako 1%
Myosotis scorpioides agg. E1 1 - menej ako 1%
kozonoha hostcová E1 1 - menej ako 1%
trebulka lesná E1 1 - menej ako 1%
žerušnica horká E1 1 - menej ako 1%
pakost hnedocervený E1 2 - medzi 1% a 50%
túžobník brestový E1 2 - medzi 1% a 50%
chrastnica trstovníkovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
záružlie mociarne E1 1 - menej ako 1%
vika plotná E1 1 - menej ako 1%
krkoška chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
Taraxacum sect. Ruderalia E1 1 - menej ako 1%
pichliac zelinový E1 1 - menej ako 1%
lipkavec obycajný E1 1 - menej ako 1%
netýkavka nedotklivá E1 2 - medzi 1% a 50%
papradka samicia E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy