Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Kód TML

TML_3240_021 (10 346,54 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

14.6.2022

Meno mapovateľa

Hrivnák Richard


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br4 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 30,00
Br6 - Brehové porasty devätsilov 2,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

50,00


E1

80,00

E0

15,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Nízka 5,00 V-/B-
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity Nízka 5,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Stredná 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

95,00 % 5,00 %

Manažment biotopu

95,00 % 5,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Ostatok plochy tvoria brehové porasty bez zaradenia do štandardného biotopu (65%) a ruderalizované nelesné plochy (3%). B07 = sklady drevnej hmoty


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lulok sladkohorký E1 1 - menej ako 1%
jasen štíhly E1 1 - menej ako 1%
hluchavník žltý E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac zelinový E1 1 - menej ako 1%
jasen štíhly E2 1 - menej ako 1%
krkoška vonavá E1 1 - menej ako 1%
zbehovec plazivý E1 1 - menej ako 1%
jasen štíhly E3 2 - medzi 1% a 50%
ostružina malinová E1 2 - medzi 1% a 50%
Valeriana sambucifolia (syn.) E1 1 - menej ako 1%
javor polný E3 1 - menej ako 1%
devätsil lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
iskerník chlpatý E1 1 - menej ako 1%
kozonoha hostcová E1 2 - medzi 1% a 50%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
žerušnica nedotklivá E1 1 - menej ako 1%
zubacka cibulkonosná E1 1 - menej ako 1%
zemolez obycajný E1 1 - menej ako 1%
netýkavka nedotklivá E1 1 - menej ako 1%
cesnacka lekárska E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy