Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Kód TML

TML_6120_045 (2 960,87 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

30.6.2022

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Pi2 - 3411000c 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

80,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
C01.01 - ťažba piesku a štrku Nízka 5,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

5,00 % 95,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Vyťažená pieskovňa, na dne pieskovne je pole (mimo mapovanej plochy), na svahoch sa zachovala pôvodná psamofytná flóra a vegetácia. Na plochu je príležitostne vysýpaný záhradný odpad z okolitých fóliovníkov, vďaka nemu sa tu vyskytujú aj viaceré burinné druhy.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
silenka biela pravá E1 1 - menej ako 1%
metlicka obycajná E1 1 - menej ako 1%
stoklas bezostový E1 1 - menej ako 1%
lipnica úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
ruman rusínsky E1 2 - medzi 1% a 50%
smohla lekárska E1 1 - menej ako 1%
slanobyl drasnomilná E1 1 - menej ako 1%
Silene otites agg. E1 1 - menej ako 1%
ambrózia palinolistá E1 1 - menej ako 1%
Oenothera biennis agg. E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 1 - menej ako 1%
gypsomilka metlinatá E1 1 - menej ako 1%
prstnatec obycajný E1 1 - menej ako 1%
datelina rolná E1 1 - menej ako 1%
silenka kuželovitá E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
stoklas strechový E1 2 - medzi 1% a 50%
tunika prerastená E1 1 - menej ako 1%
skorocelovec piesocný E1 2 - medzi 1% a 50%
pýr plazivý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy