Vytlačiť

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Kód TML

TML_6210_535 (53 562,73 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

19.6.2022

Meno mapovateľa

Belanová Eva


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

10,00


E1

80,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 100,00 V-/B-
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Vysoká 10,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Poznámky

Krovinami zarastajúce xerotermné stráne v Mokrej doline. Na časti územia boli v predchádzajúcich rokoch dreviny odstránené - hlavne borievky. V minulosti pravdepodobne komplex 6210 a 5130. Lokalita nepasená.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
horcík jastrabníkovitý E1 1 - menej ako 1%
zvoncek sibírsky E1 1 - menej ako 1%
dúška holá E1 2 - medzi 1% a 50%
lan tenkolistý E1 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
ranostajovec pestrý E1 2 - medzi 1% a 50%
ometlina štíhla E1 1 - menej ako 1%
Verbascum sp. E1 1 - menej ako 1%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
žerucha polná E1 1 - menej ako 1%
marinka psia E1 1 - menej ako 1%
rebrícek vznešený E1 1 - menej ako 1%
nátržník piesocný E1 1 - menej ako 1%
smohla lekárska E1 1 - menej ako 1%
Poa pratensis agg. E1 1 - menej ako 1%
krasovlas obycajný E1 1 - menej ako 1%
nevädzník hlavácovitý E1 1 - menej ako 1%
kostrava žliabkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
mrkva obycajná E1 1 - menej ako 1%
Pilosella bauhinii agg. E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy