Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_908 (99 442,81 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

15.7.2022

Meno mapovateľa

Uhrin Stanislav


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

2,00


E1

90,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.01 - intenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 10,00 V+/B+
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 50,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

70,00 % 30,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Lokalita susedí s lokalitou 6510_825 a je viac na západ orientovaná. V nižšie položených častiach /severných/ sa intenzívnejšie pasie HD. Smerom na juh intenzita pastvy ustáva a najvyššie položené miesta sú takmer bez spásania. Náletové dreviny sa nevyskytujú. Lokalita je pomerne dobre udržiavaná.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
datelina lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
zlatobyl obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
starcek Jakubov E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica bledá E1 2 - medzi 1% a 50%
slivka trnková E2 2 - medzi 1% a 50%
štiavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
lipkavec syridlový E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzovec velkokvetý E1 2 - medzi 1% a 50%
cakanka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzovec lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädzka porýnska E1 2 - medzi 1% a 50%
ciernohlávok velkokvetý E1 2 - medzi 1% a 50%
ihlica rolná E1 2 - medzi 1% a 50%
lucerna kosákovitá E1 1 - menej ako 1%
štrkác menší E1 2 - medzi 1% a 50%
pamajorán obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
chrastavec rolný E1 2 - medzi 1% a 50%
veronikovec klasnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
ladenec rožkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
zemežlc menšia E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy