Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_007 (12 308,56 m2)

Meno mapovatela

Janák Milan

Dátum monitoringu

12.8.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

slatinné a mezofilné lúky a pasienky a porasty vysokých ostríc

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 50,00 V+
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 50,00 V+
G05.01 - zošľapávanie, nadmerné využívanie Stredná 15,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V čase návštevy bola cca 20% plochy TML pokosenej.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 38 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 54 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Lycaena tityrus (Poda, 1761) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Minois dryas (Scopoli, 1763) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Súmračník hrdzavý 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
modráčik bahniskový 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
očkáň metlicový 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Babôčka bodliaková 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boloria selene (Denis et Schiffermüller, 1775) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy