Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_010 (89 914 421,03 m2)

Meno mapovatela

Potocká Adriana

Dátum monitoringu

7.10.2014


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Kyslomilné bukové lesy

Popis

Rôzne typy bukových až smrekových lesov v rôznom stupni zachovalosti

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 60,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.02 - výsadba po rube - nepôvodné druhy Stredná 20,00 V-/B-
B02.02 - holorub Stredná 20,00 V-/B-
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Vysoká 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Napriek skutočnosti že druh Boros schneideri v tejto oblasti (TML) nebol nikdy zaznamenaný, je pravdepodobné že by tu mohol mať výskyt v súvislosti s prítomnosťou zachovalých, vhodných biotopov. V rámci TMP bolo skúmaných cca 20 vhodných stromov (na stojato odumretých jedlí), zatiaľ s negatívnym výsledkom. Negatívny vplyv má predovšetkým premena prirodzených jedľobučín na smrekové monokultúry (výrazné znižovanie zastúpenia jedle), postupné zvyšovanie ťažby v ochranných lesoch a odstraňovanie mŕtveho dreva vo všeobecnosti.


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 700,00 x 1 300,00 Nefixovaná, TMP bola celá lokalita pralesa Obrštín, Zameraný ľavý dolný roh TML_BoroSchn_010_20141007_001.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
plocháč červený 1 ks 24 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
bystruška zlatá 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Acanthocinus reticulatus Razoumovsky, 1789 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov 1 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
fúzač karpatský 1 ks 2 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) 1 ks 12 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy