Vytlačiť

žltáčik zanoväťový

žltáčik zanoväťový


Kód TML

TML_ColiMyrm_001 (10 344,65 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

24.7.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- xerotermné trávinno-bylinné biotopy

Popis

xerofilné lúky, xerofilné extenzívne pasienky

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 100,00 V-/B-
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 80,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TML v čase monitoringu bez manažmentu. Nekosená, nepasená. V dôsledku dlho pretrvávajúceho sucha vegetácia väčšinou suchá, kvitnúcich nektáronosných bylín málo. Živná raslina žltáčika zanoväťového dostatočne početná. Väčšina zanovätí s menšími a menej početnými novými prírastkami, rastliny čiastočne kvitnúce.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
žltáčik zanoväťový 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Colias alfacariensis Ribbe, 1805 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 15 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus slovacus Ví?az, Bálint et ?itnan, 1997 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Papilio machaon Linnaeus, 1758 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Meleageria daphnis (Denis et Schiffermueller, 1775) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 20 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Minois dryas (Scopoli, 1763) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy