Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_006 (15 067,62 m2)

Meno mapovatela

Janák Milan

Dátum monitoringu

6.8.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

Nížinné kosné lúky, porasty vysokých ostríc, trávo-bylinné porasty na protipovodňových hrádzach

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 60,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 70,00 V-/B-
J02.04.02 - nedostatok záplav Vysoká 60,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 50,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 60,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Časť TML predstavujú protipovodňové hrádze s porastom pôvodných druhov tráv a bylín. Tie sú udržiavané kosením. Lúky a nelesné mokrade (napr. ostricové porasty) v mimohrádzovom priestore, sú prevažne neobhospodarované - absencia pasenia. Tie tiež trpia nedostatkom záplav a suchom (nedostatok zrážok). Monitoring rozšírený o väčšiu lúku pri hrádzi severovýchodne od pôvodnej TML.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
modráčik krvavcový 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 8 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy