Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Kód TML

TML_3240_005 (1 210,94 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

29.6.2022

Meno mapovateľa

Slezák Michal


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br4 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 0,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

0,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Vysoká 100,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

V dôsledku mechanickej úpravy pravého brehu Javorinky bol biotop (pôvodne situovaný východne od cesty č. 66 vedúcej do Poľska) kompletne zničený vo svojej celej výmere. Spevnenie brehu bolo realizované zrejme kvôli ochrane mostného telesa na príslušnej cestnej komunikácii. V mapovanom polygóne sú prítomné len zmladené jedince Alnus incana, ktoré vyrastajú z priestorov pomedzi navezené balvany spevňujúce breh vodného toku. V tesnom kontakte TML neboli pozorované jedince Salix elaeagnos (len jeden jedince S. caprea a fragment porastu Alnetum incanae - biotop Ls1.4).


Multimédiá

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy