Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kód TML

TML_3150_066 (26 104,86 m2)

Percento plochy

20,00 %

Dátum monitoringu

2.7.2022

Meno mapovateľa

Kosorínová Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

80,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A05.02 - kŕmenie zvierat Vysoká 100,00 V-/B-
F02.01.01 - rybolov na mieste Vysoká 100,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

20,00 % 80,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Oproti predchádzajúcemu záznamu (2015) nastal úbytok plochy biotopu na lokalite. Biotop 3150 sa nachádza na 20% plochy tml, zvyšok je tvorený čistou vodnou hladinou bez makrofytnej vegetácie. Biotop nie je manažovaný. Rameno je pomerne dobre prietočné a preto sa nijako výrazne nezanáša. Ale pravdepodobne sa zvýšil negatívny vplyv rybárskeho manažmentu - prikrmovanie a zarybňovanie. Ryby pravdepodobne vyžierajú rastliny a takisto eutrofizácia z prikrmovania nie je pozitívum. Miestny prítomný rybár potvrdil, že je v ramene nasadených hodne amurov a bývalo viac porastené rastlinami. Leknica žltá (Nuphar lutea) sa nachádza len popri brehoch ramena. Viac jej je na severnom okraji. Južná časť minimálne porastená a stred ramena je v podstate bez akejkoľvek vegetácie. Žaburinka menšia (Lemna minor), žaburinka pľuzgierkatá (L. gibba) a spirodelka mnohokoreňová (Spirodela polyrhiza) sa vyskytovali len občas pri brehu v litorálnych zárastoch vyšších rastlín. Zaznamenané boli 3 exempláre kotvice plávajúcej (Trapa natans).


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
spirodelka mnohokorenová E1 1 - menej ako 1%
žaburinka pluzgierkatá E1 1 - menej ako 1%
leknica žltá E1 2 - medzi 1% a 50%
žaburinka menšia E1 1 - menej ako 1%
kotvica plávajúca E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy