Vytlačiť

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kód TML

TML_3150_056 (10 282,14 m2)

Percento plochy

15,00 %

Dátum monitoringu

17.7.2022

Meno mapovateľa

Kosorínová Martina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ... 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

70,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A05.02 - kŕmenie zvierat Vysoká 100,00 V-/B-
F02.01.01 - rybolov na mieste Vysoká 100,00 V-/B-
K01.02 - zazemňovanie Nízka 5,00 B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Nízka 100,00 B-

Kvalita biotopu na lokalite

15,00 % 85,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Oproti predchádzajúcim monitorovacím záznamom (2014, 2015) nastalo výrazné zhoršenie biotopu na lokalite. Biotop sa vyskytuje len na 15% plochy tml, zvyšok (85%) je tvorený otvorenou vodnou hladinou bez makrofytnej vegetácie. Pri danej lokalite a biotope sa nedá hovoriť o manažmente. Rameno je prietočné i keď s veľmi slabým prúdom. Má vtok aj výtok čo je pozitívne, lebo sa tak výrazne nezanáša. Ale pravdepodobne sa zvýšil negatívny vplyv rybárskeho manažmentu - prikrmovanie a zarybňovanie. Ryby pravdepodobne vyžierajú rastliny a takisto eutrofizácia z prikrmovania nie je pozitívum. Po okrajoch bolo množstvo sedení pre rybárov, čiže je predpoklad, že rameno je intenzívne využívané ako rybárska plocha. Predpokladáme, že tu sú vnesené aj nepôvodné druhy rýb ako napríklad amur. V celom telese ramena s otvorenou vodnou hladinou je v podstate súvislejší porast leknice žltej (Nuphar lutea) až v jeho západnej časti (cca 10% z plochy tml). Na zvyšku sa nachádzalo len zopár rastlín, aj tie boli značne zdecimované, silne perforované, odumierajúce. Je možné, že to mohli spôsobiť aj veľmi lokálne krúpové búrky, ktoré sa vyskytovali v oblasti ešte v júni. Žaburinka menšia (Lemna minor) a spirodelka mnohokoreňová (Spirodela polyrhiza) sa vyskytovali len veľmi sporadicky pri brehu v litorálnych zárastoch vyšších rastlín.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
leknica žltá E1 2 - medzi 1% a 50%
žaburinka menšia E1 1 - menej ako 1%
spirodelka mnohokorenová E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy