Vytlačiť

Xerotermné kroviny

Xerotermné kroviny

Kód TML

TML_40A0_035 (158,86 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

22.7.2022

Meno mapovateľa

Mertanová Sylva


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

17,7978 / 48,8235

Rozmery TMP

5,00 / 5,00


Fixácia TMP

nie


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr6 - Xerotermné kroviny 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

3,00


E1

90,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.01 - intenzívne kosenie alebo intenzifikácia Stredná 100,00 V-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Moravské Lieskové, malá populácia Cerasus fruticosa v komplexe okolných zarastajúcich lúk, pasienkov, úhorov nad obcou. Výskyt C.fruticosa je obmedzený na cca 8x12 m. V 2022 bola plocha pokosená, pohrabaná v kopách (pri kontrole lokality v 2020 bola pokosená biomasa spálená na mieste) Oproti betón. základom vyhoreného domu. Vhodný management by bol asi pravidelné ručné kosenie s obkosením kríčkov višne - nereálna požiadavka. Kosením bude populácia višne kríčkovej zrejme časom zdecimovaná a biotop kríčkov zanikne, zmení sa na podhorskú kosnú lúku Lk1, ktorej zodpovedá aktuálne druhové zloženie. Druhový záznam je prevažne z nepokoseného okraja.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
cerešna krovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina cervenastá E1 1 - menej ako 1%
pamajorán obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
ciernohlávok obycajný E1 1 - menej ako 1%
ruža šípová E2 2 - medzi 1% a 50%
púpavec srstnatý E1 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný E2 2 - medzi 1% a 50%
kosácik obycajný E1 1 - menej ako 1%
starcek Jakubov E1 1 - menej ako 1%
zanovät nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
slivka trnková E2 2 - medzi 1% a 50%
šalvia lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
svíb krvavý E2 2 - medzi 1% a 50%
lipnica lúcna E1 1 - menej ako 1%
chrastavec Kitaibelov E1 1 - menej ako 1%
mrvica peristá E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocel prostredný E1 1 - menej ako 1%
ranostajovec pestrý E1 1 - menej ako 1%
prvosienka jarná E1 1 - menej ako 1%
hrachor širokolistý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy