Vytlačiť

Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Kód TML

TML_8110_005 (314 036,35 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

20.7.2022

Meno mapovateľa

Sedláková Blažena


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al1 - Alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade 20,00
Al2 - Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 10,00
Al6 - Vysokosteblové spolocenstvá horských nív na silikátovom podklade 10,00
Kr10 - Kosodrevina 10,00
Sk3 - Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

10,00


E1

40,00

E0

30,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Lokalita bez antropogénneho ohrozenia, sutiny postupne zarastajú vegetáciou a kosodrevinou.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
lomikamen pižmový E1 1 - menej ako 1%
štiav alpínsky E1 1 - menej ako 1%
psincek pyrenejský E1 2 - medzi 1% a 50%
poniklec biely E1 2 - medzi 1% a 50%
sitina trojzárezová E1 2 - medzi 1% a 50%
kamzičník chlpatý E1 2 - medzi 1% a 50%
hôlnicka dvojradová E1 1 - menej ako 1%
chlpana gaštanová E1 1 - menej ako 1%
kôprovnícek bezobalový E1 1 - menej ako 1%
macucha cesnackovitá E1 1 - menej ako 1%
iskerník pahorský E1 1 - menej ako 1%
rozchodnica ružová E1 2 - medzi 1% a 50%
hadovník väcší E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník zlatý E1 1 - menej ako 1%
metluška krivolaká E1 2 - medzi 1% a 50%
podbelica alpínska E1 2 - medzi 1% a 50%
horec bodkovaný E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz chlpkatý E1 2 - medzi 1% a 50%
kuklica horská E1 2 - medzi 1% a 50%
starcek sivý kranský E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy