Vytlačiť

Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa

Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa

Kód TML

TML_8120_010 (244 263,62 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

20.7.2022

Meno mapovateľa

Sedláková Blažena


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 10,00
Sk4 - Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

2,00


E1

30,00

E0

15,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Vysoká 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Lokalita je pod vplyvom opadu skál zo steny Ostrého Roháča, sutinové prúdy zasypávajú vegetáciu. Takto došlo k vytvoreniu veľkej sutiny pod stenou a zasypaniu lokalitky pyšteka alpínskeho.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
vŕba švajčiarska E1 2 - medzi 1% a 50%
chlpana gaštanová tmavá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava pestrá E1 2 - medzi 1% a 50%
borovica horská E1 1 - menej ako 1%
rozchodnica ružová E1 2 - medzi 1% a 50%
lomikamen metlinatý E1 2 - medzi 1% a 50%
sitina trojzárezová E1 1 - menej ako 1%
hadovník väcší E1 1 - menej ako 1%
lomikamen vždyzelený E1 1 - menej ako 1%
lyžičník tatranský E1 1 - menej ako 1%
vŕba alpínska E1 1 - menej ako 1%
poniklec biely E1 1 - menej ako 1%
soldanelka karpatská E1 1 - menej ako 1%
kamzičník chlpatý E1 1 - menej ako 1%
brusnica cucoriedková E1 1 - menej ako 1%
všivec praslenatý E1 1 - menej ako 1%
kyprina úzkolistá E1 1 - menej ako 1%
fialka dvojkvetá E1 1 - menej ako 1%
macucha cesnackovitá E1 1 - menej ako 1%
prilbica tuhá E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy