Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_111

Dátum monitoringu

12.8.2014

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

135 584,73 m2

JPRL

184

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 20,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

5,00


E1

1,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

440 , 480

Sklon (%)

10,00

Expozícia

SZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

30,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

70,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

100,00

110,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

15,00

15,00

15,00

15,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

110,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

60,00

Viacetážový

10,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

80,00

1 - Mierne zhoršený

10,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 70,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 30,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Stredná 30,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 2,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Quercus petraea agg. E1 4,00
Quercus petraea agg. E3 5,00
krticník hluznatý 0 menej ako 1%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
hrab obycajný E1 0,50
šalátovka múrová 0 menej ako 1%
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
pakost smradlavý 0 menej ako 1%
ostrica horská 0 menej ako 1%
pšeno rozložité 0 menej ako 1%
Luzula nemorosa (syn.) 1-10 menej ako 1%
topol osikový E3 0,50
buk lesný E2 5,00
topol osikový E1 1,00
buk lesný E1 10,00
buk lesný E3 80,00
jedla biela E3 0,10
borovica lesná E3 0,50
veronika lekárska 0 menej ako 1%
ploník borievkový 11-500 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy