Vytlačiť

Penovcové prameniská

Penovcové prameniská

Kód TML

TML_7220_065 (850,71 m2)

Percento plochy

50,00 %

Dátum monitoringu

30.6.2022

Meno mapovateľa

Plesková Zuzana


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 10,00
Pr3 - Penovcové prameniská 50,00
Ra6 - Slatiny s vysokým obsahom báz 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

45,00

E0

95,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Nízka 60,00 V-
K04.01 - súťaživosť (flóra) Nízka 100,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

mozaika vápnitých slatín, penovcových pramenísk, Calthionových lúk a vlhkých nív okolo horských potokov; časti pramenísk hlavne na okrajoch, ale nielen, sukcesne prechádzajú ku Calthionu. zvyšuje sa pokryvnosť Caltha palustris, Veratrum, Crepis paludosa a Chaerophyllum hirsutum. pH v jazierku: 7,03, konduktivita 95,4 microS.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
nátržník vzpriamený E1 1 - menej ako 1%
sitina clánkovaná E1 2 - medzi 1% a 50%
Cratoneuron commutatum (syn.) E0 2 - medzi 1% a 50%
baricka mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica prosová E1 1 - menej ako 1%
kosierik papradovitý E0 2 - medzi 1% a 50%
Hypnum sp. E0 1 - menej ako 1%
bakulka trojrohá E0 1 - menej ako 1%
všivec močiarny E1 1 - menej ako 1%
hrušticka okrúhlolistá E1 1 - menej ako 1%
tučnica obyčajná E1 2 - medzi 1% a 50%
prútnik hviezdovitý E0 2 - medzi 1% a 50%
Plagiomnium elatum E0 1 - menej ako 1%
ostrica zobácikatá E1 1 - menej ako 1%
záružlie mociarne E1 2 - medzi 1% a 50%
Veratrum sp. E1 1 - menej ako 1%
krkoška chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kosáčik E0 2 - medzi 1% a 50%
Dicranella palustris E0 1 - menej ako 1%
vrba pättycinková E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy