Vytlačiť

Prechodné rašeliniská a trasoviská

Prechodné rašeliniská a trasoviská

Kód TML

TML_7140_054 (185 815,76 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

26.7.2014

Meno mapovateľa

Plesková Zuzana


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ra3 - Prechodné rašeliniská a trasoviská 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

15,00


E1

90,00

E0

80,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 40,00 V+/B+
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 60,00 V-/B-
G05 - iné ľudské vplyvy Stredná 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

40,00 % 60,00 %

Vyhliadky biotopu

40,00 % 60,00 %

Poznámky

TML je súčasťou SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská. Časť (40%) je kosená, ostatná časť neobhospodarovaná. Na biotope Ra3 sú na niektorých miestach vykopané odvodňovacie kanály, ktorými odteká voda a dochádza k zmenám v rastlinných spoločenstvách, slatinné druhy ubúdajú, pribúdajú druhy zväzu Calthion. Na časti lokality je pnechávaná pokosená hmota ako mulč! pH a konduktivitu som nezaznamenala, pretože bolo príliš sucho. ! v minulom monitoringu bol na loklaite zaznamenaný druh Calliergon trifarium. Je celkom dôlkežité overiť, či nejde len o preklep a teda druh Cal. stramineum, alebo sa na tomto rašelinisku naozaj vyskytuje onen veľmi vzácny mach!


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
bedrovník lomikamenový E1 1 - menej ako 1%
Veronica chamaedrys agg. E1 1 - menej ako 1%
fialka mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržnica močiarna E1 1 - menej ako 1%
Myosotis scorpioides agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
Ranunculus auricomus agg. E1 1 - menej ako 1%
sitina rozložitá E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec slatinný E1 1 - menej ako 1%
barinovec obrovský E0 1 - menej ako 1%
topol osikový E3 1 - menej ako 1%
škripina lesná E1 2 - medzi 1% a 50%
iskerník plamenný E1 1 - menej ako 1%
breza previsnutá E3 1 - menej ako 1%
vŕba rozmarínolistá E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E3 1 - menej ako 1%
bielokvet mociarny E1 1 - menej ako 1%
pätprstnica obyčajná E1 1 - menej ako 1%
záružlie mociarne E1 2 - medzi 1% a 50%
kalina obycajná E2 1 - menej ako 1%
Sphagnum teres E0 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy