Vytlačiť

hrabavka škvrnitá

hrabavka škvrnitá


Kód TML

TML_PeloFusc_008 (84 486,83 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

4.7.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- pasienky

Popis

suchý typ pasienku s trávnatou vegetáciou, spásanie - malé domáce hospodárske zvieratá.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A05.01 - chov zvierat Stredná 100,00 V+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Pasienok v rámci vnútorného oploteného areálu SEV Dropie, v jeho tesnej blízkosti sa tiež nachádza priľahlé jazierko, s litorálnou vegetáciou kde sa druh rozmnožuje. Druhé jazierko sa nachádza v blízkosti vonkajšieho oplotenia SEV, na tomto jazierku tiež dochádza k rozmnožovaniu druhu (prítomné litorálne mokraďné porasty).Obe , resp. všetky lokality sú susedné.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
hrabavka škvrnitá 15 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
myšiak lesný (myšiak hôrny) 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
stehlík pestrý 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
holub hrivnák 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
Sedmohlások hájový( obyčajný) 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
slávik krovinový (obyčajný) 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
Vlha hájová (obyčajná) 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
Sýkorka belasá 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
bažant poľovný 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
penica čiernohlavá 4 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
drozd čierny 2 ks C5 - pravdepodobné hniezdenie
skokan rapotavý 2 ks ADD - dospelý jedinec
Zajac poľný 1 ks ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy