Vytlačiť

Subpanónske travinnobylinné porasty

Subpanónske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6240_196 (8 332,27 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

9.7.2022

Meno mapovateľa

Košťal Jaroslav


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr2 - Subpanónske travinnobylinné porasty 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

30,00


E1

80,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 1,00 V-/B-
K01.01 - erózia Nízka 2,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Zarastajúce xerotermy, krmovisko zveri.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
rožec krátkolupienkový E1 1 - menej ako 1%
kostrava padalmátska E1 3 - nad 50%
Euphorbia cyparissias (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
hrdobarka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
Aster linosyris (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
ometlina štíhla E1 2 - medzi 1% a 50%
jahoda trávnicová E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina horská E1 1 - menej ako 1%
javor tatársky E2 1 - menej ako 1%
pyštek krucinkolistý E1 1 - menej ako 1%
dub žltkastý E2 1 - menej ako 1%
svíb krvavý E2 1 - menej ako 1%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
lucerna kosákovitá E1 1 - menej ako 1%
hruška snežná E2 1 - menej ako 1%
pýr sivý E1 1 - menej ako 1%
lipnica stlacená E1 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 1 - menej ako 1%
smolnicka obycajná E1 1 - menej ako 1%
hlavác žltkastý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy