Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_005 (10 736,08 m2)

Meno mapovatela

Janák Milan

Dátum monitoringu

4.6.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

aluviálne lúky a porasty vysokých ostríc, lokálne suchšie lúky so skupinami krov

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 10,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Pôvodné hranice TML navrhnuté nevhodne, resp. nepresne. Navrhujem nové vymedzenie TML, ktoré lepšie zodpovedá vhodnému biotopu.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
pestroň vlkovcový 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Lycaena tityrus (Poda, 1761) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy