Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_112

Dátum monitoringu

15.7.2013

Meno mapovateľa

Szabó Juraj


Výmera TML

99 935,93 m2

JPRL

27

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 75,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 25,00

Pokryvnosť etáže

E3

79,00

E2

2,00


E1

22,00

E0

6,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

420 , 580

Sklon (%)

30,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

95,00

Nepôvodné

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

Rôznoveké (> 50 r.)

30,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

70,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

70,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

70,00

Viacetážový

30,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

44,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

6,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 60,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 50,00
Výchovné zásahy 50,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Stredná 40,00 V-/B-
B02.06 - Výchova lesa Nízka 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrek obycajný E2 0,50
smrek obycajný E1 5,00
smrek obycajný E3 6,00
ploník stencený 1-10 medzi 1% a 25%
Lichen speciosus (syn.) 0 menej ako 1%
dub zimný E1 0,10
Mnium sp. 0 menej ako 1%
dub zimný E3 15,00
papradka samicia 1-10 menej ako 1%
srnovník purpurový 1-10 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,50
hrab obycajný E1 0,50
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
katarínka vlnkatá 1-10 menej ako 1%
hrab obycajný E3 3,00
javor horský E1 2,00
tônovka dvojlistá 1-10 menej ako 1%
veternica hájna 0 menej ako 1%
rakyt cyprusovitý 1-10 medzi 1% a 25%
jedla biela E3 25,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy