Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_031

Dátum monitoringu

15.10.2013

Meno mapovateľa

Škovran Jaroslav


Výmera TML

48 401,14 m2

JPRL

557

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 75,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 25,00

Pokryvnosť etáže

E3

45,00

E2

6,00


E1

55,00

E0

20,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

400 , 480

Sklon (%)

80,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

55,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

60,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

20,00

25,00

35,00

65,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

0,50

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 80,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
aktívny manažment bez zásahu 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.05 - neintenzívne Stredná 60,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jarabina mukynová E3 0,50
smlz pestrý 501+ medzi 1% a 25%
jarabina mukynová E1 0,50
jastrabník dvojúkrojkový 1-10 menej ako 1%
mrvica lesná 11-500 menej ako 1%
nátržník priamy 11-500 medzi 1% a 25%
Prunus avium (syn.) E3 0,50
zob vtácí E2 2,00
zemolez obycajný E1 0,10
Scleropodium purum (syn.) 1-10 menej ako 1%
Sempervivum montanum (syn.) 1-10 menej ako 1%
dub zimný E1 0,10
drien obycajný E2 1,00
marinka farbiarska 11-500 menej ako 1%
ostrica biela 11-500 medzi 1% a 25%
Aster amellus (syn.) 0 menej ako 1%
železník lekársky 0 menej ako 1%
hrebienok mäkký 11-500 medzi 1% a 25%
lipkavec nízky 11-500 menej ako 1%
buk lesný E1 0,10
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy