Vytlačiť

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Kód TML

TML_8210_081 (5 173,34 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

25.5.2022

Meno mapovateľa

Sedláková Blažena


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Kr10 - Kosodrevina 20,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

10,00


E1

25,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
ostrevka vápnomilná E1 1 - menej ako 1%
kostrava pestrá E1 1 - menej ako 1%
kostrava nízka E1 1 - menej ako 1%
zerva hlavickatá E1 1 - menej ako 1%
nezábudka alpínska E1 1 - menej ako 1%
prasatnica jednoúborová E1 1 - menej ako 1%
Ranunculus breyninus E1 1 - menej ako 1%
devätorník velkokvetý E1 1 - menej ako 1%
lipkavec nerovnakolistý E1 1 - menej ako 1%
lan konáristy E1 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E1 1 - menej ako 1%
prvosienka holá karpatská E1 1 - menej ako 1%
brusnica drobnolistá E1 1 - menej ako 1%
hadovník živorodý E1 1 - menej ako 1%
pätprstnica obyčajná E1 1 - menej ako 1%
astra alpínska E1 1 - menej ako 1%
sekernica tmavá E1 1 - menej ako 1%
ostropysk karpatský E1 1 - menej ako 1%
dryádka osemlupienková E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy