Vytlačiť

ohniváčik veľký

ohniváčik veľký


Kód TML

TML_LycaDisp_002 (14 717,60 m2)

Meno mapovatela

Janák Milan

Dátum monitoringu

2.6.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Popis

aluviálne kosné lúky a mokrade

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

10,00 % 90,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.01 - intenzívne kosenie alebo intenzifikácia Vysoká 85,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Väčšina TML čerstvo pokosená, bez prítomnosti cieľového druhu. Druh nebol prítomný ani v terénnych depresiách s vysokými ostricami.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Kukučka obyčajná (jarabá) 1 ks akustický monitoring B2 - možné hniezdenie
Pinka lesná 1 ks akustický monitoring B2 - možné hniezdenie
Strakoš červenochrbtý (obyčajný) 1 ks akustický monitoring B2 - možné hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy