Vytlačiť

žltáčik zanoväťový

žltáčik zanoväťový


Kód TML

TML_ColiMyrm_002 (11 073,23 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

28.5.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- mezofilné lúky

Popis

extenzívne využívané mezofilné lúky a pasienky, extenzívne ovocné sady

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 100,00 V+/B+
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Vysoká 50,00 V+/B+
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 50,00 V+/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TML v čase monitoringu zatiaľ nepokosená a nepasená. Zanoväte, živné rastliny žltáčika zanoväťového početnejšie zastúpené iba v ekotónoch plochy.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 10 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
ohniváčik veľký 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) 6 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Conepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 4 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
žltáčik zanoväťový 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy