Vytlačiť

Mlynárik východný

Mlynárik východný


Kód TML

TML_LeptMors_002 (11 346,97 m2)

Meno mapovatela

Víťaz Ľubomír

Dátum monitoringu

27.5.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- teplomilné a suchomilné zmiešané dubové lesy

Popis

teplomilné svetlé lesy, lesostep

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
B01.02 - Výsadba na nelesnej ploche - nepôvodné druhy Vysoká 75,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Biotop TML, ktorý pôvodne tvoril extenzívne vypásaný les a lesostep postupne podliehajú sukcesii. Územie je umelo zalesnená jaseňom mannovým. Hrachory Lathyrusniger., živné rastliny mlynárika výchdného sa v území vyskytujú riedko a strádajú príliš vysokým zatienením.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Mlynárik východný 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 7 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pieris napi (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 12 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy