Vytlačiť

popolavec dlholistý moravský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 100,00 V-/B-
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Nízka 80,00 V+/B+
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 100,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 15,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 80,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

2021: 33 ohradených kvitnúcich jedincov. Z neohradených 42 odhryznuté súkvetia. na ploche boli na jar odstránené smeky, v auguste extenzívna pastva dobytka. Nadmerná pastva vysokej zveri negatívne vplýva na druh i celé spoločenstvo. 1.9.2021 založených 5 výsevných plôch.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

8 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

350

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

330,00


Kvetnaté rastliny

20,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

10 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

15,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
vstavač mužský Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
vstavačovec bazový Áno NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
vstavačovec Fuchsov Soóov Áno NT Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
Pavstavač hlavatý Áno VU Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
mečík škridlicovitý Áno VU Nie 1 ks

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy