Vytlačiť

jazýčkovec jadranský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

silne zdegradované neobhospodarovaním

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania Vysoká 100,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Vysoká 100,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 2,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 40,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 70,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Ide o susediacu plochu s TML_HimaAdri_010, ale omnoho viac zanedbanú lokalitu, kde druh Himantoglossum adriaticum prežíva prevažne v porastoch kríkov, či stromov. Kvitnú zvyčajne len jedince na presvetlených okrajoch drevitých porastov. Premnožená, introdukovaná danielia zver využíva listové ružice v jarných mesiacoch (pri absencii snehovej pokrývky) ako vítaný zdroj obživy, čím spôsobuje ešte väčšie oslabenie populácie.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

20 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

1 045

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

33,00


Kvetnaté rastliny

1 012,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

20 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

90,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
glejovka americká Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
svíb krvavý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
zlatobyl obrovská Nie Áno Invázne / B - bežný

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy