Vytlačiť

Bobor vodný

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy

Popis

Pôvodné koryto Moravy technická odrezané od rieky s Ls 1.1, Ls1.2. a Kr8

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 60,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.02 - zazemňovanie Stredná 100,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Poznámky

Lokalita osídlená bobrom od roku 2002. Bobry z lokality vytesnené počasím s nízkymi zrážkami. Rameno je skoro bez vody. Pobytové znaky zistené v kanáli Brodské – Kúty. Kanál má dostatočnú vodnú hladinu. Počet pobytových znakov 25, jedná hať, potvrdená reprodukcia. Kanál je veľmi zarastený trsťou (Phragmites) predpoklad veľa pobytových znakov nenájdených. Odhadovaný počet 5 jedincov.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Žlna zelená 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Talpa europaea Linnaeus, 1758 1,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Drozd čierny 16,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Kačica divá 8,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Myšiak lesný (myšiak hôrny) 1,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Bobor vodný 5,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Sýkorka belasá 12,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Hus divá 20,00 vizuálne pozorovanie M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Nutria riečna 25,00 vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy