Vytlačiť

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Kód TML

TML_8210_150 (452,00 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

8.7.2021

Meno mapovateľa

Smatanová Janka


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 70,00
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

2,00


E1

8,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Vrcholové skalné bralá Strážova.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
jastrabník hunatý E1 1 - menej ako 1%
zvonček maličký E1 2 - medzi 1% a 50%
chudôbka vždyzelená E1 2 - medzi 1% a 50%
lomikamen metlinatý E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrevka vápnomilná E1 2 - medzi 1% a 50%
buk lesný E2 1 - menej ako 1%
jarabina mukynová E2 1 - menej ako 1%
skalník obycajný E2 1 - menej ako 1%
slezinník zelený E1 2 - medzi 1% a 50%
slezinník rutovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
slezinník červený E1 1 - menej ako 1%
iskerník alpínsky E1 1 - menej ako 1%
iskerník platanolistý E1 1 - menej ako 1%
skalnicník gulkovitý srstnatý E1 1 - menej ako 1%
lipkavec nerovnakolistý E1 1 - menej ako 1%
lipnica alpínska E1 2 - medzi 1% a 50%
prvosienka holá E1 2 - medzi 1% a 50%
kortúza Matthioliho E1 1 - menej ako 1%
škarda Jacquinova E1 1 - menej ako 1%
jastrabník prerastlíkovitý E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy