Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód TML

TML_91D0_008

Dátum monitoringu

15.8.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

145 809,71 m2

JPRL

137

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls7.2 - Rašeliniskové borovicové lesy 20,00
Ls7.3 - Rašeliniskové smrekové lesy 79,00
Ra3 - Prechodné rašeliniská a trasoviská 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

20,00


E1

70,00

E0

90,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

732 , 752

Sklon (%)

3,00

Expozícia

S

 

Poznámky

Mapa biotopov je v záložke Fotografie a prílohy. Na lokalite sa negatívne prejavuje pohyb ťažkých mechanizmov, kotré v málo únosnom teréne zanecháva hlboké koľaje čo negatívne ovplyvňuje vodný režim územia. Veľmi pravdepodobne na kolesách dopravných prostriedkov sem bola zavlečená aj krídlatka japonská, ktorá tu rastie na ploche cca 5x7m v podraste jelšiny (49°23 55,19" a 19° 46 33,54"). Na západnom okraji TML náznak slatinnej ješiny, na ktorú je viazaný výskyt druhov jelšín.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

30,00

Rôznoveké (> 20 r.)

65,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

60,00

75,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

10,00

70,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

110,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

20,00

Dvojetážový

75,00

Viacetážový

5,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

20

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 30,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 30,00

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 70,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 70,00 V-/B-
J02.03 - budovanie kanálov Vysoká 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
lipnica hájna 0 menej ako 1%
Carex leporina (syn.) 1-10 menej ako 1%
paprad ostnatá 11-500 menej ako 1%
sitina rozložitá 1-10 menej ako 1%
sitina klbkatá 0 menej ako 1%
páperník pošvatý 1-10 menej ako 1%
fialka mociarna 0 menej ako 1%
cermel lúcny 0 menej ako 1%
paprad samcia 0 menej ako 1%
paprad rozložená 11-500 menej ako 1%
Myosotis scorpioides agg. 0 menej ako 1%
praslicka lesná 1-10 menej ako 1%
breza biela E1 0,00
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
jelša sivá E2 0,00
podbelica alpínska 0 menej ako 1%
borovica lesná E3 60,00
nátržník vzpriamený 0 menej ako 1%
smrek obycajný E3 20,00
ostrica zobácikatá 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy