Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód TML

TML_91D0_016

Dátum monitoringu

8.8.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

108 297,55 m2

JPRL

082C_0

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls7.2 - Rašeliniskové borovicové lesy 15,00
Ls7.3 - Rašeliniskové smrekové lesy 85,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

15,00


E1

60,00

E0

85,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

722 , 745

Sklon (%)

3,00

Expozícia

S

 

Poznámky

Na lokalite sa negatívne prejavuje pohyb ťažkých mechanizmov, kotré v málo únosnom teréne zanecháva hlboké koľaje čo negatívne ovplyvňuje vodný režim územia.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

10,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

85,00

100,00

Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

10,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

100,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

80,00

Viacetážový

10,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

30

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 90,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 10,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 90,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
borovica lesná E2 0,00
vrba popolavá E2 1,00
borievka obycajná E2 0,00
krušina jelšová E2 0,00
breza biela E3 0,00
jarabina vtácia E3 0,00
borovica lesná E3 25,00
smrek obycajný E3 50,00
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
smlz chlpkatý 501+ medzi 1% a 25%
páperník pošvatý 11-500 medzi 1% a 25%
ostrica ježatá 11-500 medzi 1% a 25%
ostrica sivastá 11-500 medzi 1% a 25%
praslicka lesná 0 menej ako 1%
sitina klbkatá 0 menej ako 1%
vstavačovec vresoviskový 11-500 menej ako 1%
papraď hrebenatá 0 menej ako 1%
ostrica cierna 0 menej ako 1%
lipkavec mociarny 0 menej ako 1%
Carex leporina (syn.) 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy