Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód TML

TML_91D0_020

Dátum monitoringu

13.6.2015

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

100 124,58 m2

JPRL

128

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls7.2 - Rašeliniskové borovicové lesy 89,00
Ls7.3 - Rašeliniskové smrekové lesy 10,00
Ra3 - Prechodné rašeliniská a trasoviská 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

10,00


E1

70,00

E0

90,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

730 , 745

Sklon (%)

1,00

Expozícia

S

 

Poznámky

Mapa biotopov je v záložke Fotografie a prílohy. Druhy jelšín sa vyskytujú na malej výrazne zamokrenej ploche. Na lokalite sa negatívne prejavuje pohyb ťažkých mechanizmov, kotré v málo únosnom teréne zanecháva hlboké koľaje čo negatívne ovplyvňuje vodný režim územia.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

40,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

105,00

125,00

Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

10,00

125,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

125,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

60,00

Viacetážový

10,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

10

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 90,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 10,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 90,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrek obycajný E1 2,00
páperník pošvatý 501+ nad 25%
borovica lesná E1 0,00
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
jarabina vtácia E1 1,00
ostrica cierna 11-500 medzi 1% a 25%
borievka obycajná E2 0,00
smlz chlpkatý 11-500 medzi 1% a 25%
jarabina vtácia E2 0,00
brusnica obycajná 11-500 medzi 1% a 25%
borovica lesná E2 0,00
ostrica ježatá 1-10 medzi 1% a 25%
jarabina vtácia E3 0,00
rojovník močiarny 1-10 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E3 15,00
brusnica barinná 0 menej ako 1%
borovica lesná E3 65,00
kľukva močiarna 1-10 menej ako 1%
krušina jelšová E2 0,00
vstavačovec vresoviskový 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy