Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód TML

TML_91D0_025

Dátum monitoringu

12.6.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

40 198,26 m2

JPRL

159

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk3 - Mezofilné pasienky a spásané lúky 4,00
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 6,00
Ls7.3 - Rašeliniskové smrekové lesy 49,00
Ra3 - Prechodné rašeliniská a trasoviská 4,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 37,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

2,00


E1

70,00

E0

80,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

820 , 835

Sklon (%)

3,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Plochy označené ako X11 sú porastovou zmesou rôznych pôvodných drevín (jelše, osika, breza, borovica, smrek, vŕby...). V záložke Fotografie a prírohy je mapa biotopov TML. Stav biotopu negatívne ovplyvňuje pohyb ťažkých mechaniznov cez zamokrené miesta. Mapa biotopov TML je v záložke Fotografie a prílohy.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

10,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

100,00

Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

110,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

110,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

55,00

Viacetážový

5,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

40

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

15

Ležiace

7

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.03 - vysušovanie Vysoká 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
nátržník vzpriamený 0 menej ako 1%
metluška krivolaká 0 menej ako 1%
smrek obycajný E1 4,50
jedla biela E1 0,00
jarabina vtácia E1 0,50
praslicka lesná 501+ nad 25%
krušina jelšová E1 0,00
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
borovica lesná E1 0,00
smlz chlpkatý 1-10 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E2 2,00
ostrica cierna 11-500 medzi 1% a 25%
borovica lesná E2 0,50
škarda mociarna 11-500 medzi 1% a 25%
borievka obycajná E2 0,00
ostrica ježatá 11-500 medzi 1% a 25%
smrek obycajný E3 80,00
sedmokvietok európsky 0 medzi 1% a 25%
jarabina vtácia E3 0,00
páperník pošvatý 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy