Vytlačiť

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Kód TML

TML_91D0_017

Dátum monitoringu

23.5.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

82 944,12 m2

JPRL

03D4D0

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
X9 - Porasty nepôvodných drevín 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

2,00


E1

20,00

E0

20,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

860 , 890

Sklon (%)

10,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

Na ploche TML nebol vymapovaný žiadny biotop európskeho alebo národného významu. TML navrhujem vyradiť. Plocha bola v rámci mapovania zaradená do biotopu X11 - porasty pôvodných drevín (v E3 - smrek 75%, jelša sivá 5%). Porast bol niekedy v 70. až. 90. rokoch 20. storočia odvodnený čo mohlo na čoasti či na celej ploche výrazne zmeniť jeho charakter. Na malej časti náznaky biotopu Ls1.3. Fotografie z TML nie sú k dispozícií.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

Nepôvodné

Invázne

Stav

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

Invázne

Stav

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

Rôznoveké (> 20 r.)

Rôznoveké (> 50 r.)

Stav

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

Podiel rovnoveké %

Rôznoveké (> 20 r.)

Rôznoveké (> 50 r.)

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

Z nich invázne

Umelé

Stav

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

Dvojetážový

Viacetážový

Stav

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

Zvlášť cenné

Stav

 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

Ležiace

Stav

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

1 - Mierne zhoršený

2 - Stredne zhoršený

3 - Výrazne zhoršený

Štandard

Stav

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Kvalita biotopu na lokalite

Vyhliadky biotopu

Multimédiá

 

Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrek obycajný E3 75,00
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
tônovka dvojlistá 1-10 menej ako 1%
valeriána celistvolistá 0 menej ako 1%
podbelica alpínska 11-500 menej ako 1%
iskerník plamenný 0 menej ako 1%
veronika štítovitá 0 menej ako 1%
vstavacovec Fuchsov 0 menej ako 1%
kruštík širokolistý 0 menej ako 1%
paprad rozložená 1-10 menej ako 1%
krkoška chlpatá 1-10 menej ako 1%
horec luskácovitý 0 menej ako 1%
steblovka splývavá 0 menej ako 1%
carovník alpínsky 0 menej ako 1%
Senecio fuchsii (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
lipkavec mociarny 0 menej ako 1%
ostružina malinová 11-500 medzi 1% a 25%
pichliac zelinový 0 menej ako 1%
brusnica cucoriedková 11-500 medzi 1% a 25%
škarda mociarna 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy