Vytlačiť

Horské smrekové lesy

Horské smrekové lesy


Kód TML

TML_9410_031

Dátum monitoringu

22.5.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

64 472,84 m2

JPRL

0248_a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al9 - Vresoviská a spolocenstvá kríckov v subalpínskom a alpínskom stupni 11,00
Kr10 - Kosodrevina 5,00
Ls9.1 - Smrekové lesy cucoriedkové 84,00

Pokryvnosť etáže

E3

65,00

E2

7,00


E1

70,00

E0

40,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1340 , 1470

Sklon (%)

40,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

V záložke Fotografie a prílohy je mapa biotop TML.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

Rôznoveké (> 50 r.)

80,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

10,00

250,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

10,00

Viacetážový

50,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

12

Zvlášť cenné

2

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

8

Ležiace

5

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B06 - Pastva v lese Nízka 35,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

65,00 % 35,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
vrba sliezska E2 0,50
jarabina vtácia E1 1,00
smrek obycajný E3 63,00
jarabina vtácia E3 2,00
borovica horská E2 4,50
smrek obycajný E2 1,00
smrek obycajný E1 2,00
borievka obycajná E2 0,50
jarabina vtácia E2 1,00
brusnica cucoriedková 501+ nad 25%
ostružina malinová 11-500 medzi 1% a 25%
papradka alpínska 1-10 medzi 1% a 25%
smlz chlpkatý 11-500 medzi 1% a 25%
podbelica alpínska 501+ medzi 1% a 25%
kyslicka obycajná 11-500 medzi 1% a 25%
paprad rozložená 11-500 medzi 1% a 25%
hviezdica hájna 0 menej ako 1%
kýchavica biela Lobelova 0 menej ako 1%
chlpana lesná 0 menej ako 1%
mliecivec alpínsky 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy