Vytlačiť

korytnačka močiarna

korytnačka močiarna


Kód TML

TML_EmysOrbi_012 (835 158,58 m2)

Meno mapovatela

Danko Stanislav

Dátum monitoringu

12.6.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- nížinná rieka

Popis

Čiatočne regulovaná nížinná rieka + priľahlé polia a zvyšky viatych a naplavených pieskov

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02.01 - intenzifikácia poľnohospodárstva Vysoká 40,00 V-/B-
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy Stredná 40,00 V-/B-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Nízka 50,00 V-/B-
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Stredná 5,00 V-/B-
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Vysoká 50,00 B-
K01.02 - zazemňovanie Vysoká 25,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

60,00 % 40,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
korytnačka močiarna 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy