Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

Kód TML

TML_6260_038 (91 084,30 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

20.6.2021

Meno mapovateľa

Válková Darina


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr4 - Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

5,00


E1

85,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Vysoká 15,00 V+/B+
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

70,00 % 30,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Pieskové duny v medzi-hrádzovom priestore rieky Morava. Lokalita je obklopená záplavovým územím s vlhkými nivnými lúkami. Zápis a všetky uvedené údaje sa vzťahujú k zmeneným hraniciam, ktoré v roku 2014 uviedol a na mape zakreslil predchádzajúci mapovateľ P. Eliáš jun.. Zvyšok TML tvoría kroviny a dreviny,ale taký biotop pre nelesnú drevinovú vegetáciu nie je v zozname. Mapa s novými hranicami je súčasťou záložky Fotografie a prílohy.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
horcicník konáristý E1 2 - medzi 1% a 50%
smldník olšovníkovitý E1 1 - menej ako 1%
šarinka obycajná E1 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový E1 2 - medzi 1% a 50%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
stoklas strechový E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak gulatohlavý E1 1 - menej ako 1%
asparágus lekársky E1 1 - menej ako 1%
štiav lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
skorocel väcší E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
dúška panónska E1 2 - medzi 1% a 50%
kyjanka sivá E1 1 - menej ako 1%
Filago minima (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
stoklas mäkký E1 2 - medzi 1% a 50%
smohla lekárska E1 1 - menej ako 1%
slivka trnková E2 1 - menej ako 1%
tunika prerastená E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 2 - medzi 1% a 50%
bodliak trnitý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy