Vytlačiť

Dealpínske travinnobylinné porasty

Dealpínske travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6190_123 (10 609,19 m2)

Percento plochy

95,00 %

Dátum monitoringu

4.7.2021

Meno mapovateľa

Duchoň Mário


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr5 - Dealpínske travinnobylinné porasty 95,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

2,00


E1

50,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Nízka 100,00 V-/B-
G05.01 - zošľapávanie, nadmerné využívanie Stredná 1,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

70,00 % 30,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Rozsiahla, zachovalá lokality, takmer nepoškodená výsadbou nepôvodných drevín, sukcesia je veľmi pomalá, za súčasných podmienok nemožno predpokladať zarastanie lokality v dohľadnej dobe. Extenzívne pasenie však chýba. Veľmi štrkovitá, plytká pôda, pokryvnosť vegetácie je preto veľmi nízka. Miestami osamelé duby. Oproti roku 2014 sa nepodarilo zaznamenať vzácnu Myosotis stenophylla, alebo terofyt Cerastium pumilum agg., to môže byť spôsobené neskorším termínom mapovania.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
cesnak žltý E1 1 - menej ako 1%
borievka obycajná E1 1 - menej ako 1%
ostrica nízka E1 2 - medzi 1% a 50%
hadomor rakúsky E1 1 - menej ako 1%
jarabina mukynová E3 1 - menej ako 1%
lan tenkolistý E1 1 - menej ako 1%
kavyl Ivanov E1 1 - menej ako 1%
peniažtek prerastenolistý E1 1 - menej ako 1%
mrvica peristá E1 1 - menej ako 1%
oman mecolistý E1 1 - menej ako 1%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
skalnicník gulkovitý E1 1 - menej ako 1%
devätorníkovec sivý E1 2 - medzi 1% a 50%
jagavka konáristá E1 1 - menej ako 1%
luskác lekársky E1 1 - menej ako 1%
Arabis hirsuta agg. E1 1 - menej ako 1%
Euphorbia cyparissias (syn.) E1 1 - menej ako 1%
ostrevka vápnomilná E1 1 - menej ako 1%
Hieracium bauhinii (syn.) E1 1 - menej ako 1%
Arenaria serpyllifolia agg. E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy