Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Kód TML

TML_3230_002 (32 040,25 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

10.7.2021

Meno mapovateľa

Hrivnák Matúš


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3230 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 0,00
3240 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

0,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach Stredná 80,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Úpravy hydrologických pomerov toku, vrátane brehov vodného toku, obmedzujú vznik štrkových a kamenitých nánosov, ktoré sú pre existenciu biotopu kľúčové. Keďže ide o tok v tesnej blízkosti obce nepredpokladám výraznejšie zlepšenie. Okrem toho sú na existujúcom toku prítomné aj ďalšie negatívne zásahy do biotopu (lokálne ťažna nánosov či presmerovanie toku), častá je i prítomnosť nepôvodných druhov flóy Slovenska ako napr. Bunias orientalis, Fallopia japonica alebo v okolí pestovaných poľnohospodárskych plodín ako napr. Brassica napus alebo obilnín. Prítomnosť druhu Myricaria germanica som nezistil, lokálne však stále existujú vhodné podmienky pre jeho existenciu, na čo poukazuje prítomnosť štrkových lavíc s adekvátnym druhovým zložením (napr. Arenaria serpylifolia, Barbarea vulgais, Cardaminopsis arenosa, Cerastium holosteoides, Epilobium sp., Malachium aquaticum, Mentha longifolia, Lychnis flos-cuculi, Medicago lupulina, Plantago major, Ranunculus repens, Salix eleagnos, Scrophularia nodosa, Tanacetum vulgare, Trifolium repens, Tripleurospermum innodorum, Tusilago farfara, Verbascum thapsus).


Multimédiá

 

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy