Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_009 (6 275,35 m2)

Percento plochy

45,00 %

Dátum monitoringu

25.7.2021

Meno mapovateľa

Hrivnák Matúš


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 45,00
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 1,00
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 1,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

60,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01 - znečistenie povrchových vôd Nízka 100,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

pH vody 8,1, teplota vody 18,8 C, vodivosť vody 399 mikroS/cm


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
kosatec žltý E1 občasný (3 až 5 jedincov)
lulok sladkohorký E1 občasný (3 až 5 jedincov)
ježohlav vzpriamený E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
chrastnica trstovníkovitá E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
zanichelka mociarna E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
cervenavec kuceravý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
cervenavec prerastenolistý E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
Rhynchostegium riparioides E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
pramenovka obycajná E1 častý (do 10 % pokryvnosti)
močiarka vodná E1 početný (od 11 – 50 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy