Vytlačiť

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Kód TML

TML_3260_002 (3 578,78 m2)

Percento plochy

1,00 %

Dátum monitoringu

27.6.2021

Meno mapovateľa

Hrivnák Matúš


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitr... 1,00
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 0,50

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

1,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Nízka 100,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Tienenie stromov a krovín na brehu toku, spolu s hlbkou vody a jej nízkou priehľadnosťou (nedostatok svetla pre ponorené vodné rastliny) môžu byť dôvodom pre absenciu cievnatých rastlín v sledovanom úseku toku. Špecificky, celoročne vyššie prietoky mohli zohrať tiež svoju negatívnu rolu.pH vody 7,6, teplota vody 16,4C, vodivosť vody 138,7 mikroS/cm


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ježohlav vzpriamený E1 zriedkavý výskyt (1 až 3 jedince)
ježohlav jednoduchý E1 občasný (3 až 5 jedincov)
pramenovka obycajná E1 občasný (3 až 5 jedincov)
Rhynchostegium riparioides E1 častý (do 10 % pokryvnosti)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy