Vytlačiť

fúzač karpatský

fúzač karpatský


Kód TML

TML_PseuExce_004 (32 195 038,60 m2)

Meno mapovatela

Šoltís Matúš

Dátum monitoringu

25.7.2021


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Smrekové lesy vysokobylinné

Popis

Smrečiny (Ls9.1,9.2) a sutinové lesy (Ls4 a Ls5.1)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.02 - Holorub Vysoká 30,00 V-/B-
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 25,00 % 25,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Pravdepodobne najjužnejšie populácie druhu na Slovensku. Výskyt v TML výrazne rozptýlený a sústredený takmer výlučne do NPR Zadná Poľana a ochranných lesov so zvyškami prirodzených lesov a suťovísk. Výskyt imág veľmi ojedinelý aj v minulosti. Pri tejto kontrole znova nebolo potvrdené žiadne imágo, iba čerstvejšie pobytové znaky na 3 kmienkoch. Viacero kríkov s pobytovými znakmi Pseudogaurotiny celkom preschnutých, pravdepodobne aj vďaka žeru fuzáča karpatského, spolu s Oberea pupillata a Agrilus cyanescens, vylúčené nie sú ani klimatické vplyvy oteplovania, celkový počet vitálnych jedincov Lonicera nigra sa výrazne znížil, vďaka tomu celkový počet prítomnosti aj pobytových znakov je celkovo nižžší (niektoré staršie kmienky na zemi sa už rozpadli)


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 1 100,00 x 400,00 Nie (hranice JPRL) TML_PseuExce_004_20210725_001.JPG
2 450,00 x 950,00 Nie (hranice JPRL) TML_PseuExce_004_20210725_002.JPG
3 500,00 x 850,00 Nie (hranice JPRL) TML_PseuExce_004_20210725_003.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
fúzač karpatský 0 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Oberea (Oberea) pupillata Gyllenhal, 1817 10 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač karpatský 3 10 ks 54 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837 20 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač karpatský 1 28 ks 54 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač karpatský 2 16 ks 54 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy