Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_005 (1 000,00 m2)

Meno mapovatela

Koščo Ján

Dátum monitoringu

19.9.2014


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.03 - budovanie kanálov Stredná 50,00 V-/B+
J02.12.02 - hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch Nízka 35,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Poznámky

Typ biotopu druhu (Kód podľa ichtyologickej typológie tokov): 23


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_AspiAspi_005_20140919_01.JPG,
TML_AspiAspi_005_20140919_04.JPG
21,00 / 95,00 / Jemný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Sander lucioperca 1 6 ks 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 7 ks 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrúz Vladykov 1 50 ks 53 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 1 33 ks 35 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 25 ks 26 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
hrebenačka vysoká 1 20 ks 21 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Plotica lesklá 1 14 ks 15 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Boleň dravý 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 39 ks 41 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Esox lucius Linnaeus, 1758 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Pĺž podunajský 1 17 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrebenačka pásavá 1 30 ks 32 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 1 15 ks 16 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
pĺž zlatistý 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Abramis brama (Linnaeus, 1758) 1 35 ks 37 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
hrebenačka vysoká 1 28 ks 29 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrebenačka pásavá 1 33 ks 35 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy