Vytlačiť

Bezkolencové lúky

Bezkolencové lúky

Kód TML

TML_6410_074 (38 916,81 m2)

Percento plochy

0,00 %

Dátum monitoringu

17.7.2021

Meno mapovateľa

Dobošová Anna


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 60,00
Lk4 - Bezkolencové lúky 0,00
Tr1 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité... 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

0,00


E1

80,00

E0

40,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.01 - intenzívne kosenie alebo intenzifikácia Stredná 30,00 V-/B-
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 70,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 30,00 V-/B-
K02.02 - akumulácia organického materiálu Vysoká 70,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Biotop 6410 sa na lokalite nevyskytuje. Niekoľko trsov Molinia sp. sa nachádza na východnom okraji lokality kde sa nachádza degradovaná ruderalizovaná mokraď zarastajúca krovinami s výskytom vlhkomilných druhov. Ďalších pár trsov sa nachádza v biotope 6210 na okraji borovicového lesa, druhovo bohatom ale husto zarastajúcom krovinami (Prunus spinosa), ktorému hrozí zánik. Zvyšky biotopu 6210 sa dajú pozorovať aj pozdĺž krovitej línie rozďeľujúcu lokalitu. Prevažnú časť lokality tvorí sekundárny lúčny biotop (6510 ), ktorý nesie známky rekultivácie a intenzifikácie.. V čase monitoringu bola len časť južnej časť lokality vykosená. Zvyšok bol porastený prevažne vysokými trávami. Vo výpočte druhov sú uvedené len druhy mokraďovej časti lokality. Mokraď aj s krovinami na nej zaberá asi 5% plochy.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
kozobrada východná E1 1 - menej ako 1%
pýr plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
sitina sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
trst obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
rožec obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
cerkác obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac mociarny E1 2 - medzi 1% a 50%
kraslica prostredná E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica ostrá E1 2 - medzi 1% a 50%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%
pichliac zelinový E1 1 - menej ako 1%
päťprstnica hustokvetá E1 1 - menej ako 1%
pakost holubí E1 1 - menej ako 1%
kozonoha hostcová E1 2 - medzi 1% a 50%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
jesienka obycajná E1 1 - menej ako 1%
praslicka mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
vika vtácia E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba purpurová E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy