Vytlačiť

klinovka hadia

klinovka hadia


Kód TML

TML_OphiCeci_024 (42 026,31 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

29.7.2021

Čas (od - do)

16:50 - 18:50


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

Regulované koryto Ipľa v 70. rokoch 20. storočia pri stavbe mosta na Preseľany, v úseku je vzdutie od hate Vyškovce. Na tomto úseku tvoria hate kaskádu. Voda s malou transportnou energiou (okrem krátkeho úseku pod haťou) Vyškovce-Preseľany n/I. Prevl

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Vysoká 100,00 V-/B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 V-/B-
K01.02 - zazemňovanie Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Na odporúčanie garanta Mgr. D. Šáchy bola TML posunutá pod hať (foto) Preseľany-Vyškovce n/I, nad cestný most cesty Vyškovce-Šahy. Uvedený úsek bol regulovaný začiatkom 70. rokov pri stavbe nového cestného mosta. Brehy sú spevnené lomovým kameňom, v úseku doznieva zavzdutie vodnej hladiny nad haťou Kubáňovo. Prúdivá voda je len v úseku 80-100 m pod haťou Preseľany, voda je takmer stojatá, prevláda výrazná sedimentácia bahna (gyttja). Brehy sú príkre, porastené stromovou vegetáciou s dominanciou Negundo aceroides. Úsek nie je využívaný rybármi. Presný stred TML (pozri Zoznam TMP) je 18,86664497 / 48,07556602.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka hadia 0 ks jedince získané ručným zberom na lokalite NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 48 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 44 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy